Klartecken till försöken att rädda myskoxarna
Östersunds-Posten
15. Februari 2002


I går kom äntligen beskedet som myskoxvännerna väntat på. Naturvårdsverket ger klartecken till försöken att rädda stammen i Härjedalen.
Håkan Persson

Frågan om de unika djurens vara eller inte vara har i flera år legat och malt hos Naturvårdsverket.
Medan myndigheterna funderat har tiden gått och den grupp som för några år sedan var på över 35 djur har reducerats till endast 7 individer.
Det är inte klarlagt varför djuren dör, men stammen är nu för liten för att kunna överleva på sikt.

- Det är bråttom och det är synd att det tagit sådan här tid innan Naturvårdsverket kom med något besked, säger Nils G Lundh som följt oxarnas framfart under åren.
Han har helst sett att man kommit igång med arbetet långt tidigare men är naturligtvis glad att arbetet kommer igång.
Naturvårdsverket ställningstagande innebär bland annat att de kommer att se positivt på ansökningar om att föra in djur för utplantering i syfte att förstärka stammen. Verket kommer att kunna ge bidrag till åtgärder, samt att vägleda och stötta i arbetet.
- Skönt att vi nu kan komma igång på allvar, säger Stefan Mörtberg.
Han sitter som projektledare när det gäller delprojektet myskoxarna i det stora 17 miljon kronors projektet Framtidsfjäll 2000.
Mörtberg menar likt Nils G Lundh att det antagligen kommer att krävas nya djur för att det ska bli en hållbar stam. Djur som kan komma att importeras från Norge eller köpas från någon djurpark.
- Men i första hand och det som måste ske snarast är att komma med åtgärder som gör att de nuvarande myskoxarna överlever.
Stefan Mörtberg berättar att det under åren samlats in ordentligt med pengar till ändamålet.
- Med lokalt initiativ har vi lyckats fått in nära 200 000 kronor.
Pengar som bland annat kommit in genom spontana bidrag från turister, myskoxutställningar och försäljning av det myskoxöl som finns att köpa.
- Nu har vi äntligen fått klartecken från Naturvårdsverket och det innebär att vi nu kan lägga fram ett åtgärdsprogram, menar Mörtberg.
Han har själv en vision på hur en myskoxstam kan se ut i framtiden i Härjedalen.
- För att säkerställa arten skulle jag helst vilja ha två stycken hjordar med ett 20-tal djur i varje.
- Dessutom en myskoxfarm för att säkerhetsställa djurens existens.


Håkan Persson

© COPYRIGHT ÖSTERSUNDS-POSTEN

redaktion@op.se ÖSTERSUNDS-POSTEN

Tilbake Neste artikel